Milkos bönder vill till Arla
Ett villkor i fusionsavtalet mellan Arla och Milko var att en stor del av Milkos bönder, motsvarande 75 procent av mjölkmängden, ansöker om inträde i Arla. Den 1 september var sista ansökningsdagen och 553 Milkobönder har ansökt om inträde. Detta motsvarar 92 procent av mjölken.
 
Detta är ytterligare ett stort steg framåt i fusionsprocessen, menar Arla i ett pressmeddelande.
 
– Det är mycket glädjande att så stor del av Milkos medlemmar vill bli en del av Arla. Det är en hel del som ska falla på plats i en fusionsprocess och vi hoppas att den fortsätter i ett snabbt tempo eftersom Milkos bönder är hårt pressade ekonomiskt. En fusion mellan Arla och Milko är en viktig förutsättning för fortsatt mjölkproduktion i Milkos område, säger Arlas ordförande Åke Hantoft.
 
Enligt bolaget återstår nu ett godkännande av Arlas representantskap och det svenska Konkurrensverket innan fusionen kan bli ett faktum. Konkurrensverket beräknas lämna sitt svar under hösten.
 
/FoodMonitor