KLS93
Chaufför: den halta grisen var slakteriets problem, inte hans
I september blev en chaufför påkommen med att på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar använda en drivskiva för att putta en gris framför sig trots att djuret hade så allvarliga medicinska problem att den hade svårt att gå. Enligt en officiell veterinär, OV, på plats på slakteriet tyckte inte chauffören att den halta grisen var hans problem. Det framgår av en handling som nu blivit offentlig.
”Vid besiktning före slakt på KLS slakteri i Kalmar noterades att chauffören … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket /red) puttade en gris framför sig med drivskiva utan att se att grisen hade en kraftig senkontraktur/för korta böjsenor i frambenen som gjorde det omöjligt för grisen att räta ut sina framben och svårt att gå. När grisens situation påpekades för chauffören menade han att den halta grisen var slakteriets problem, inte hans”, skriver OV i anmälan.
”Djur med kraftig senkontraktur är inte i skick för transport eftersom de utsätts för ytterligare lidande av den påfrestning som transporten innebär."
SE VIDEON HÄR!
Även andra djur i samma leverans hade skador.
”I leveransen av grisar fanns ett tiotal grisar med relativt färska svansskador (några dagar-en vecka gamla). En av grisarna hade en blödande och inflammerad svansskada där den yttersta delen av svansen var död och på väg att falla av. Svansen ovanför skadan var varm, röd och svullen. Chauffören sade att han hade nekat att ta med fyra grisar på grund av att de hade blödande svansskador men den inflammerade svansen hade han inte sett. Djur med inflammerade svansskador är inte i skick för transport eftersom de utsätts för ytterligare smärta när den inflammerade svansen trycks mot inredningen och mot andra djur. Informationen skickas till länsstyrelsen i Halland så att de kan kontrollera förhållandena i besättningen samt leverantörens rutiner för att säkerställa att bara djur som är i skick för transport transporteras. Informationen skickas till länsstyrelsen i Kalmar så att de kan kontrollera transportörens rutiner för att säkerställa att bara djur som är i skick för transport transporteras”, skriver OV.
/FoodMonitor
Bilden och filmen: den aktuella grisen. Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.