Lösa borst, sot och hudflagor satt kvar på slaktkroppar av gris på Lövsta kött
Trots flera påpekanden ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor