KLS92
Halt slaktsvin på KLS Ugglarps i Dalsjöfors indikerar allvarliga problem hos grisbonde
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors ett slaktsvin som led av allvarlig hälta. OV misstänker missförhållanden hos den aktuella grisbonden – samtidigt sekretessbelägger myndigheten uppgifter om denne.
”Livsmedelsverket bedömning är att djurhållaren inte har gett djuret tillräckligt tillsyn och/eller inte skulle transporteras till slakteriet. Skadan var mer än två veckor gammal och den har uppkommit hos djurägaren”, skriver OV i en anmälan.
Så här beskriver OV de fynd som gjordes vid levandedjursbesiktningen på slakteriet:
”Vid levandedjursbesiktning observerades ett djur som inte kunde stödja helt på vänster bakbenet, vilket tyder med hög sannolikhet på att djuret hade ont. När Officiella Veterinären undersökte djuret hade konstaterats att det hade en hälta av drygt grad 4 på en 5-gradig skala, där 5 innebär blockhälta. Vid tillfället noterades OV att djuret på vänster bakben saknades en klövshuvuddel. När slaktsvinet stannade stödde den nästan inte alls på sitt vänstra bakben. Detta djur hade också böjda/felställning på höger framben, vilket gjorde det ännu svårare att gå. Slaktsvinet separerades och avlivades efter besiktningen.”
”Slaktsvinet och övriga djur som hade kommit i den transporten hade normalt hull. Hantering bedöms att det var på ett korrekt sätt. Golvet på transporten hade gott om strö och upplevdes inte som halt. ”
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.