svans23
Kraftigt svullen svans
I dagarna ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.