fao2011-09-05
FAO: Hungersnöden
sprider sig i Somalia
Hungersnöden sprider sig nu till ett sjätte område i Somalia och därmed hotas ytterligare 750 000 människor att svälta ihjäl under de kommande fyra månaderna. För att bemöta livsmedelskrisen uppmanar FAO idag till att kraftfullare åtgärder vidtas.
 
Den senaste statistiken som släpptes idag av enheten för livsmedels- och nutritionsanalys i Somalia (FSNAU), en enhet som drivs av FAO i nära samarbete med USAID:s system för hungervarning (FEWS NET), visade att hungersnöden har spridit sig till Bay-regionen, ett av de mest produktiva områdena i Somalia. Fem andra regioner har tidigare förklarats som svältområden.
 
Det totala antalet somalier i behov av akut nödhjälp har ökat från 2,4 miljoner till fyra miljoner de senaste åtta månaderna, varav tre miljoner lever i landets södra delar.
 
“Även om dessa nya siffror utmålar en mörk bild av situationen i Somalia, finns det en möjlighet för det humanitära samfundet att stoppa trenden genom att utöver de allmäna nödåtgärderna, även stödja bönder och boskapsskötare”, sa Luca Alinovi, FAO-ansvarig i Somalia, vid en presskonferens idag.
 
Bay-regionen kan liknas vid Somalias kornbod då över 80 procent av landets durra produceras i regionen. Rekordhöga nivåer av akut undernäring har uppmätts, 58 procent av barnen under fem år är akut undernärda och det allmänna dödstalet är över 2 per 10 000 invånare och dag.
 
Bay-regionen kan nu räknas till de fem områden som sedan tidigare drabbats av svälten vilka inkluderar lantbruks- och boskapsskötarsamhällen i Bakool i nedre Shabelle regionen, Balcad och Cadale distrikten i mellersta Shabelle samt de somaliska flyktinglägren i Afgoye-korridoren och Mogadishu.
 
Trots pågående insatser verkar det som om hungersnöden kommer fortsätta att breda ut sig i södra Somalia under slutet av 2011.
 
”Med det rådande tillståndet för livsmedelsförsörjningen förväntas hungersnöden, under de närmaste fyra månaderna, spridas till lantbrukare och boskapsskötare i regionerna Gedo, Hiran, mellersta Shabelle och Juba.” sa Grainne Moloney, FSNAU:s cheftekniska rådgivare.
 
Efter skörd har det visat sig att årets spannmålsproduktion är den lägsta på 17 år. Krympande lokala spannmålslager har medfört att priserna skjutit i höjden med 300 procent det senaste året. Som följd lider närmare en halv miljon somaliska barn av undernäring och är i akut behov av hjälp.
 
FAO har vädjat om ett akut jordbruksbistånd på 70 miljoner dollar till stöd för en miljon somaliska lantbrukare och boskapsskötare. En ökad tillgänglighet till stora delar av södra Somalia har gjort att FAO når fram med nödinsatser och nu öppnar två nya kontor i Mogadishu och Dolo samt flera underkontor i berörda regioner.
 
”Vi har redan satt igång en massproduktion av förbättrat utsäde, anskaffat 5000 ton växtnäringsämnen, liksom andra insatsvaror till jordbruket för att förbereda inför nästa såperiod som pågår från oktober till december,” sa Alinovi.
 
"FAO:s pågående insatser når över en miljon människor i Somalias värst drabbade områden." 
 
FAO har hittills erhållit donationer på 20 miljoner dollar från FN:s katastroffond (CERF), den gemensamma humanitära fonden (CHF), Australien, Schweiz, Spanien och Storbritannien. Ytterligare 21 miljoner dollar har utlovats från EU-kommissionens kontor för humanitärt bistånd (ECHO), USA, Belgien och Världsbanken. Diskussioner med ytterligare länder pågår.
 
FSNAU och FEWS NET använder sig av det integrerade systemet för klassificering av livsmedelsförsörjning (IPC) för att deklarerar att hungersnöd råder. Tre kriterier måste uppfyllas; allvarlig brist i tillgång på livsmedel för 20 procent av befolkningen, akut undernäring för över 30 procent och ett allmänt dödstal på över 2 per 10000 invånare och dag.
 
Den nuvarande krisen påverkar hela Afrikas horn inklusive norra Kenya, södra Etiopien och Djibouti där stora delar klassas som humanitära katastrofområden.
 
Läs mer:
Enheten för livsmedels- och nutritionsanalys i Somalia (FSNAU)
Systemet för hungervarning (FEWS NET)
Webportalen för krisen på Afrikas horn
 
/FAO
 
Foto: FAO.
 
/FoodMonitor