Intressekonflikt på Unionen om Apotea?
KOMMENTAREN Martin Linder är ordförande i Unionen och samtidigt andre vice ordförande i tjänstepensionsbolaget Alecta som enligt uppgift äger cirka 20 procent i Apotea. Samtidigt har Apoteas lager i Morgongåva, enligt skyddsombud på Unionen, de senaste åren dragits med mycket allvarliga arbetsmiljöproblem.
År 2020 avslöjade tidningen Dagens ETC hur anställda på Apotea låstes in på sin arbetsplats. Tidningen Expressen berättade samma år om hur anställda straffades och om frekventa olyckor på arbetsplatsen.
Missförhållandena tycks sedan ha fortsatt.
FoodMonitor berättade igår om hur sju skyddsombud som tillhör Unionen larmat till Arbetsmiljöverket om chefer som tvingats kvar på sin arbetsplats på Apotea i Morgongåva och som i sin tur kränkt personal, om kvinnor som kan nekas sjukskrivning i samband med menstruation, om brister i kunskaper om brandskyddet och om våld och hot mellan personal.
LÄS MER: Skyddsombud vill att Arbetsmiljöverket ingriper mot Apotea – medarbetare påstås kränkas och straffas av chefer
Har Unionen centralt verkligen gjort allt man kan sedan år 2020 för att komma till rätta med situationen på Apotea i Morgongåva? Det kan man fråga sig.
Detta speciellt då det handlar om pensionspengar som Alecta förvaltar som påverkar även sparande som medlemmar i Unionen har.
Apotea har de senaste åren varit en omsättningsraket. År 2021 omsatte Apotea cirka 4.6 miljarder kronor och gjorde ett resultat på 109 miljoner kronor. Har det skett genom rovdrift?
Det är möjligt att Unionen centralt tycker att man har vattentäta skott när det gäller Apotea och Alecta, men man kan förstå om medlemmar i Unionen inte tror på det.
Det vore bra om Unionen kunde förklara hur det ligger till.
Alecta meddelade idag att man inte ser någon intressekonflikt för Martin Linder.
När det gäller de senaste rapporterna i media om påstådda missförhållanden på Apotea i Morgongåva så säger Alecta att man för närvarande hänvisar till Apotea och Unionen.
FoodMonitor har inte lyckats nå Martin Linder för en kommentar.
UPPDATERAD 2023-01-12
Kommentar från Unionen:
"För Unionen är medlemmarnas arbetsmiljö en av våra viktigaste frågor. Om det finns skäl att driva frågor om brister i arbetsmiljön på en arbetsplats finns det inget som skulle kunna få oss att tveka att agera som förbund och att stötta Unionens förtroendevalda. Vilka investeringar Alecta har kommer aldrig påverka hur Unionen agerar i fackliga frågor. Styrelsen i Alecta beslutar inte om enskilda investeringar, det görs av Alectas kapitalförvaltning inom de riktlinjer som är fastställda och följs upp av styrelsen"
HÅKAN FRISELL