Livsmedelsverket har tagit fram en handbok för livsmedelskontroll vid kris och krig
Livsmedelsverket meddelade igår att man publicerat handboken "Livsmedelskontroll vid kris och höjd beredskap". Den vänder sig enligt myndigheten framförallt till ”chefer och övrig kontrollpersonal vid myndigheter som kontrollerar att livsmedelsproducenter, restauranger och butiker producerar, tillagar och säljer livsmedel på ett säkert sätt”.
– Att vi alla får äta säkra livsmedel och att ingen tillverkare fuskar med maten är avgörande även i en krissituation. Därför hjälper vi nu kontrollmyndigheterna att organisera sig så att även kontrollen kan fungera under ansträngda förhållanden, säger Alexander Sobestiansky, statsinspektör vid Livsmedelsverket, enligt Livsmedelsverkets sajt.
Här finns handboken: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/publikationer/sok-publikationer/handbocker-och-verktyg/livsmedelskontroll-vid-kris-och-hojd-beredskap
/FoodMonitor