lamm2023-01-16
Lamm med blåmärken och blödningar påträffat på Protos
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Protos AB i Visby ett lamm som hade blåmärken och blödningar på ryggen. Enligt OV kan ovarsamt hanterande inte uteslutas. Det framgår av en anmälan som OV gjort till Länsstyrelsen Gotland.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella lammet. Bildtext: OV. Foto: Livsmedelsverket.

t20