Göteborgs Stad kräver att produkter på XXL har svensk märkning
Enligt livsmedelskontrollen ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor