kalv2023-01-20
204 ärenden med högdräktiga på slakterier förra året
Förra året skickade Livsmedelsverket 204 ärenden till länsstyrelsen som gällde högdräktiga djur. Det är fem ärenden färre än föregående år.
Det innebär att trenden med ett svagt minskande antal fortsätter för tredje året i rad. Samtidigt är nivån betydligt högre än år 2015 då antalet var 156 stycken.
Och ärendena fortsätter att komma in. Ett ärende denna månad handlade om en högdräktig ko som påträffats av en officiell veterinär, OV, som är stationerad på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors.
Så här skriver OV om det fyndet i en anmälan till Länsstyrelsen Västra Götaland:
”Vid köttbesiktning den 04 januari 2023 påträffades en högdräktig ko. Fostrets längd var 89 centimeter från hjässa till svansrot, framtänderna var genombrutna och pälsen var väl utvecklad. Enligt ovanstående uppgifter talar fostrets längd, behåring och frambrutna framtänder för att det är mindre än 28 dygn till beräknad förlossning. Min bedömning är att kon genom att transporteras så sent i dräktigheten kan utsättas för onödiga påfrestningar. När djuren närmar sig kalvning luckras bäckenfogarna upp och kon blir instabil, vilket försvårar för kon att hålla balansen under en transport. Varje transport innebär stress för djuret vilket också kan utlösa en för tidig kalvning”
LÄS MER: Något färre ärenden med högdräktiga och nyförlösta på slakterier förra året
/FoodMonitor
Grafik: FoodMonitor. Foto: Livsmedelsverket.