Brott2023-01-23
Livsmedelsverket begär att spiondömd chef ska avskedas
I torsdags förra veckan dömdes en chef på Livsmedelsverket till livstids fängelse för att ha spionerat åt Ryssland. I fredags skickade Livsmedelsverket in en begäran till Statens ansvarsnämnd om att chefen ska avskedas.
”Då … (chefen /red) har dömts för grovt spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift, både innan och under den tid han varit anställd vid myndigheten, anser Livsmedelsverket att förtroendet för … (chefen) är helt förbrukat. Med hänsyn till såväl .. (chefens) ansvarsområde och höga ställning inom myndigheten som handlingarnas beskaffenhet, var för sig och sammantaget, anser Livsmedelsverket att det skulle verka stötande om … (chefen) fick behålla sin anställning vid myndigheten”, skriver Livsmedelsverket i begäran.
Den spiondömde chefen anställdes på Livsmedelsverket år 2015. När han greps av polis år 2020 var han säkerhetsskyddschef på myndigheten och ingick i den högsta ledningsgruppen. Han hade då en månadslön på 71 200 kronor.
”… (chefen) hade i sin roll som säkerhetsskyddschef ansvar för att samordna säkerhets skyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen”, skriver Livsmedelsverket.
Statens ansvarsnämnd meddelar att man kommer att behandla ärendet på ett möte på torsdag denna vecka.
/FoodMonitor
LÄS MER: Chef på Livsmedelsverket dömd till livstids fängelse för grovt spioneri

Fakta:
Dessa arbetsbeskrivningar har den spiondömde chefen haft på Livsmedelsverket (källa: Livsmedelsverket):
Planeringshandläggare – ”finns ingen arbetsbeskrivning för tjänsten. Det är en titel vi inte har idag.”
Verksamhetssamordnare – ”verksamhetsstöd och strategiskt stöd inom verksamhetssamordning för myndigheten samt vad som i övrigt följer av Livsmedelsverkets arbets- och beslutsordning.”
Stabschef – ”verksamhets-, budget- och personalansvar för myndighetens stab samt vad som i övrigt följer av Livsmedelsverkets arbets- och beslutsordning.”
Säkerhetsskyddschef – ”övergripande ansvar för myndighetens säkerhetsskyddsarbete samt vad som i övrigt följer av Livsmedelsverkets arbets- och beslutsordning”
Så här har löneutvecklingen för chefen varit (källa: Livsmedelsverket):
Månadslön 2015-12-01 till 2016-09-30 – 43 000 kronor
Månadslön 2016-10-01 till 2017-04-30 – 44 500 kronor
Månadslön 2017-05-01 till 2018-09-30 – 49 000 kronor
Månadslön 2018-10-01 till 2019-10-31 – 50 600 kronor
Månadslön 2019-11-01 till 2020-09-30 – 70 000 kronor
Månadslön 2020-10-01 till 2099-12-31 – 71 200 kronor
Bilden: tagen i den spiondömde chefens arbetsrum på Livsmedelsverket. Foto: polisen.