Ett fall med galna ko-sjukan upptäckt i Nederländerna
Flera internationella medier rapporterar idag att Nederländernas jordbruksminister sagt att ett fall med Bovin Spongiform Encefalopati, BSE – även kallat galna ko-sjukan – påträffats på en gård i landet. Infektionen ska enligt uppgift ha konstaterats i en död ko den 30 januari.
Nu undersöker Nederländska myndigheter vad det är för typ av BSE det handlar om. Samtigt ska jordbruksminstern ha sagt att det drabbade djuret inte ingått i livsmedelskedjan och därför inte utgjort något hot mot livsmedelssäkerheten. 
LÄS MER: Bovin Spongiform Encefalopati (BSE)
/FoodMonitor