ko2023-02-02
Kraftigt avmagrad ko med misstänkt leverskada levererad till Skövde Slakteri – fick kasseras
I december påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde en kraftigt avmagrad ko i samband med levandedjursbesiktning. Vid köttbesiktningen påträffades förändringar som misstänks visa på leverskada. Kon kunde inte bli till livsmedel.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.