Jordbruksverket: parti med plantan Ficus microcarpa på IKEA-varuhus i Sverige innehåller rotgallnematoder – idag togs beslut om destruktion
Nederländerna har i dagarna larmat Jordbruksverket om att ett parti med växten Ficus microcarpa "Ginseng" som nått åtta IKEA-varuhus i Sverige innehåller karantänskadegörare Meloidogyne enterolobii, alltså rotgallnematoder. Jordbruksverket har idag fattat beslut om destruktion.
– Om man har en sådan här planta hemma och är orolig så kan man kontakta IKEA för att se om det är en del av det smittade partiet, säger Carin Bunnvik som är chef på Jordbruksverkets växtregelenhet.
Enligt Carin Bunnvik är sannolikt det värsta som ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20