Skyddsombud begär åtgärder mot Miljöförbundet Blekinge Väst
11 personer sade upp sig förra året, kränkande särbehandling och stressade chefer. Bland annat detta är enligt skyddsombud situationen på Miljöförbundet Blekinge Väst. Man kommer även med påståenden gällande förbundschefen Johanna Randsalu och begär att Arbetsmiljöverket ingriper. Förbundets ordförande å andra sidan är förvånad över skyddsombudens agerande.
– Jag har fullt förtroende för Johanna, säger Linda Rehn som är ordförande i Miljöförbundet Blekinge Väst och tillika socialdemokratisk politiker från Olofström.
– Det är flera ur personalen som inte delar den här bilden.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL