KLS2023-02-16
Nytt fall med nötkreatur med svullnad på käken på KLS Ugglarps
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors ett nötkreatur som hade en svullnad på sin käke. Livsmedelsverket riktar kritik mot den aktuella djurhållaren men sekretessbelägger samtidigt alla uppgifter om denne.
”Svullnaden var hård (aktinos) i storleken cirka 8 centimeter diameter. Svullnaden var inte läkt och var troligtvis ett hinder för normala tuggrörelser. Livsmedelsverkets bedömning är att djurhållaren inte gett djuret tillräcklig tillsyn, att djuret borde ha skickats till slakt i ett tidigare skede, och/eller att djurhållaren inte gett den vård som behövdes. Denna skada bedömdes som en långvarig process (i minst 1 månad) som sannolikt medfört lidande för djuret”, skriver OV i en anmälan till Länsstyrelsen Västra Götaland.
Det är andra gången på kort tid som en liknande upptäckt görs på slakterikoncernen KLS Ugglarps.
LÄS MER: Ko med stort sår på käken påträffad på KLS Ugglarps i Kalmar
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.