lamm37
Kraftigt avmagrade lamm påträffade på Bassholma slakteri
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Bassholma slakteri AB i Munka-Ljungby fyra lamm som var kraftigt avmagrade. Ytterligare ett lamm från samma leverantör led av trumsjuka. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
”Vid levandedjursbesiktningen av OV samma morgon, sågs fyra (bruna och svarta) av de fem lammen vara kraftigt avmagrade. Det femte lammet (grått) var kraftigt ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: de aktuella djuren. Foto: Livsmedelsverket.