kycklingar2023-02-28
Upprepad brist på skandalslakteriet Kronfågel sekretessbeläggs av Livsmedelsverket
Enligt uppgift finns det en brist med avlivning/avblodning av slaktkycklingar på skandalslakteriet Kronfågel AB i Valla som en officiell veterinär upptäckt vid upprepade tillfällen. Exakt vad det handlar om har Livsmedelsverket sekretessbelagt.
Livsmedelsverket har enligt uppgift även lämnat över ärendet till Länsstyrelsen Södermanland (där sekretessen brukar vara ännu hårdare /red).
/FoodMonitor
LÄS MER: det här är skandalslakteriet Kronfågel