ko2023-03-03
OV: ko med bakbenen bundna olagligen transporterad till Ello i Lammhult Slakt AB
En officiell veterinär, OV, på slakteriet Ello i Lammhult Slakt AB i Lammhult påträffade i dagarna en ko som hade sina bakben bundna med ett så kallat fläkband – eftersom kon tidigare fläkt sig. Enlig OV får djurs ben inte bindas vid transport. Det framgår av en anmälan som OV gjort.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: den aktuella kon. Foto: Livsmedelsverket.

t20