pIMG_9012
Vissa poliser behöver ha bättre vapendisciplin
KOMMENTAREN Poliser behöver ha en kula i loppet för att snabbt kunna rikta verkanseld när så är påkallat – som vid väpnade rån mot livsmedelverksamheter. Men då gäller det också att man har bra vapendisciplin. Det tycks fallera på sina håll med flera exempel förra månaden.
”Då vapentekniker … arbetare med att inventera vapen i Sundsvall anträffades flera av polisens tjänstevapen förvarade med kula i loppet. Det är ytterst farligt för vapenteknikerna att hantera vapen med kula i loppet. HSO (huvudskyddsombud /red) … har upprättat en allvarlig tillbudsanmälan”, skriver en biträdande lokalpolischef på Polismyndigheten i Sundsvall i början på förra månaden i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
Den dåliga vapendisciplinen påverkar säkerheten för polisanställda.
Dessa anmälningar som gäller händelser under förra månaden har nått Arbetsmiljöverket:
2023-02-09 – ”Vådaskott med tjänstevapen, pistol. Polis som i omklädningsrummet i samband med klädbyte "övningsdrog" pistolen från hölstret. Ett skott gick av som träffade spegel som satt fast i tegelvägg. Inga personskador. Inga övriga inblandande i närheten”, skriver en kanslichef på Polismyndigheten Östersund.
2023-02-21 – ”I samband med att medarbetaren skall kontrollera så att ett inlämnat skrotvapnen är oladdat/tomt kommer medarbetaren åt avtryckaren varpå ett skott går av, skott tar i golv, ingen personskada och ingen annan person fanns i lokalen”, skriver en gruppchef på Polismyndigheten Norra Lappland.
2023-02-28 – ”Vådaskott. I samband med att en polis under vapenutbildning ska dela och påbörja vård av sitt tjänstevapen så blindavfyrar denne vapnet i en patronur-låda. I samband med detta så går ett skott av från vapnet. Skottet går av i ett mindre utrymme i vilket det vistas fyra andra personer utöver skytten. Övriga personer befinner sig i på skjutbanan mer eller mindre i nära anslutning till ovan nämnda utrymme. Personerna som befinner sig i samma utrymme som det som skottet går av i är påverkade genom att ha ont i öronen, ringande ljud. Personerna utför, där är visa påverkade genom samma symtom, andra inte alls”, skriver en polisinspektör på Polismyndigheten Uppsala.
Här är några fler exempel från tidigare år:
2021-01-11 – ”I samband med hantering av ett förstärkningsvapen så avlossades ett vådaskott i golvet i vapenkasunen på Polishuset i Västerås.”
2020-10-26 – ”Vådaskott i samband med uttagning av förstärkningsvapen i Polishuset Eksjö. Skotten träffade golvet och inga personskador.”
2020-08-18 – ”Medarbetare vid lokalpolisområde Skärholmen råkade avlossa ett vådaskott i samband med hantering av tjänstevapnet. Händelsen inträffade i vapenrummet på polisstationen och kulan gick in i en vägg och stannade mot en armatur precis på andra sidan väggen. Medarbetaren var ensam i rummet när det inträffade.”
Det vore bra om Polismyndigheten kunde ta tag i detta. Vådaskott hos polisen påverkar allmänhetens förtroende för myndighetens vapenanvändning. Samtidigt ska man komma ihåg att det finns många poliser som är experter på sina tjänstevapen och har bra vapendisciplin.
HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.