KLS2023-03-29
Misstänkt transportskadat nötkreatur på KLS Ugglarps i Kalmar
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar ett nötkreatur som hade en färsk skada på sin rygg. OV misstänker att skadan kan ha uppstått under transport till slakteriet. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om transportören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.