Livsmedelsverket medger fel om sanktionsavgift för ekologiska varor – förlorade mot litet bageri i förvaltningsrätten
Tidigare i år beslutade Livsmedelsverket att bageriet Lilla Sur Göteborgs Hantverksbageri AB i Göteborg skulle betala en sanktionsavgift på 28 503 kronor efter det att myndigheten ansåg att bageriet olovligen släppt ut ekologiska produkter på marknaden. Lilla Sur Göteborgs Hantverksbageri AB överklagade – Livsmedelsverket medgav då fel och förlorade sedan i domstol.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20