KLS2023-04-04
Kraftigt avmagrat nötkreatur påträffat på KLS Ugglarps i Hörby – kasserades
Förra månaden påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Hörby ett nötkreatur som var kraftigt avmagrat. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.