Den veterinära beredskapen på väg att haverera i Dingle
Jordbruksverket meddelar att det från och med den 18 maj inte kommer att finnas en organiserad veterinär beredskap dygnet runt i Dingle distrikt. Jordbruksverket säger sig inte ha kunnat lösa beredskapsfrågan trots kontakter med Distriktsveterinärerna och andra veterinära aktörer i området. Det få nu konsekvenser för djur och djurägare.
– Det är naturligtvis allvarligt att det inte har gått att lösa beredskapen. När veterinärerna i ett område inte fullt ut kan erbjuda sådan vård, samtidigt som Distriktsveterinärerna inte heller kan ta sig an området, kan Jordbruksverket inte uppfylla sitt uppdrag. Detta innebär konsekvenser för djur och djurägare även om det i dagsläget är svårt att säga exakt vilka dessa blir, säger Anna Clarin, enhetschef på Jordbruksverket, enligt ett pressmeddelande.
/FoodMonitor