d2023-04-19
Distriktsveterinärernas chef kommenterar uppgifter från skyddsombud – och interna anmälningar från veterinärer
Som FoodMonitor igår kunde avslöja så har ett huvudskyddsombud på Distriktsveterinärerna anmält allvarliga brister i arbetsmiljön för veterinärer som har beredskap till Arbetsmiljöverket – och veterinärer har själva gjort 74 interna anmälningar om brister som rör långa arbetspass, trötthet vid arbete och bilkörning och brister i kommunikation angående arbete på beredskap. Nu kommenterar Hillevi Lindström som är chef för Distriktsveterinärerna uppgifterna.
– Vi har en pågående dialog och vi har kommit med svar till huvudskyddsombudet angående detta och vi kommer att fortsätta att ha den dialogen kring de åtgårder som gjorts och vilka åtgärder vi planerar framåt, säger hon.
– Vi jobbar ständigt med arbetsmiljön. Det står högst på vår agenda.
Vad har ni vidtagit för åtgärder?
– Vi har infört det som vi kallar för 9900 som är en beredskapstelefon dit kunderna ringer under beredskap. Operatörer och koordinatorer svarar på samtal från kunderna och de skickar dem vidare till den veterinär som har möjlighet att ta uppdraget men det är alltid veterinären som sedan gör den medicinska bedömningen om uppdraget. Det är en telefonfunktion som gör att vi avlastar våra veterinärer, säger Hillevi Lindström.
– Dessutom har vi chef i beredskap som är beredd att ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: genrebild. Foto: FoodMonitor.

t20