Salmonella och höga halter av andra bakterier i importerat halalkött hos Matpiraten
Analysbolaget Eurofins har ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20