Uppgift: Atria i Sölvesborg slarvar med temperaturen på fjäderfäkött
Livsmedelsverket säger sig ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20