Konditorier glada åt
förslag om momssänkning
Regeringen vill sänka momsen på konditoritjänster från 25 till 12 procent. Det möts med stor glädje av branschen. Tre av fyra konditorier planerar att utöka personalstyrkan efter sänkningen. Det meddelar branschorganisationen Sverigse bagare & konditorer. 
 
”Med sänkt moms kan fler nyanställas. Beslutet är ett lyft för bageri- och konditoribranschen som är en pressad bransch med höga personalkostnader och låga marginaler”, säger Martin Lundell, vd Sverige bagare & konditorer.
 
Bageri- och konditorinäringen sysselsätter kring 15 000 personer i Sverige, och det är vanligt att upp emot hälften av företagens intäkter går till löner. Med ökade marginaler i och med momssänkningen skulle branschen våga anställa fler.
 
”Med en lönsamhetsmarginal i branschen på bara en procent har många av landets konditorier under många år varit tvungna att prioritera bort nyanställningar och investeringar. Men med halverad konditorimoms blir det möjligt att bidra till regeringens målsättningar om fler jobb och ökad konkurrenskraftighet”, säger Martin Lundell.
 
Enligt regeringens förslag ska sänkningen av momsen på konditoritjänster träda i kraft den 1 januari 2012. 
 
/FoodMonitor