lamm2023-05-15
Fyra lamm med kraftigt förvuxna klövar påträffade på Roslagens Slakt och Chark
I dagarna levererades det fyra lamm som hade kraftigt förvuxna klövar till slakteriet Roslagens Slakt och Chark AB i Skebobruk. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: de aktuella djurens klövar. Foto: Livsmedelsverket.