JO riktar mycket stark kritik mot en lokalpolisområdeschef som ingrep mot en journalist
Utan att ha stöd i lag har en lokalpolisområdeschef hindrat en SVT-reporter från att filma vid polishuset i Västerås. Det konstaterar Justitieombudsmannen, JO, som idag riktar allvarlig kritik mot polischefen.
– Agerandet är helt oacceptabelt. Det strider inte bara mot kravet på saklighet i regeringsformen för en tjänstemans agerande, utan också mot hur misstankar om brott ska hanteras, säger JO Per Lennerbrant i ett pressmeddelande.
Läs JO:s beslut gällande händelsen vid polishuset i Västerås här: https://www.jo.se/app/uploads/resolve_pdfs/1514995_9834-2022.pdf
Det var i samband med att SVT-reportern intervjuat en polis och sedan filmade polishuset i Västerås som polischefen agerade. Denne ansåg enligt uppgift att filmningen kunde vara brottslig och försökte pressa reportern. Det gjorde enligt JO ”att redaktionschefen kände sig tvungen att låta radera inspelat material”.
Men polischefen hade enligt JO helt fel i sin bedömning.
”Polishuset är ett skyddsobjekt vilket innebär att det är förbjudet att avbilda det. Reporterns filmande skyddades dock av den grundlagsfästa rätten att hämta in uppgifter för publicering i ett grundlagsskyddat medium (anskaffarfriheten)”, skriver JO.
”JO konstaterar att det saknades lagliga förutsättningar att ingripa mot reportern. Agerandet medförde att reportern hindrades i sitt journalistiska arbete samt att grundlagsregleringen om anskaffarfrihet och förbud mot censur och andra hindrande åtgärder inte respekterades. Polischefens agerande stred även mot kravet i regeringsformen på saklighet för en tjänstemans agerande.”
JO är också kritisk till att polisen inte dokumenterat det inträffade.
– Jag kan inte förstå frånvaron av dokumentation på annat sätt än att polischefen inte ville att hans åtgärder vid ingripandet skulle bli kända, säger Per Lennerbrant.
Som FoodMonitor berättat om tidigare så riktade JO i mars allvarlig kritik mot polisen för en liknande händelse vid polishuset i Rinkeby.
LÄS MER: Polisen kränkte SVT-journalisters anskaffarfrihet

Läs JO:s beslut gällande händelsen vid polisstationen i Rinkeby här:
https://www.jo.se/app/uploads/resolve_pdfs/1498320_3835-2022.pdf
HÅKAN FRISELL