bIMG_1764
Karlskoga kommun förlikade med Wermlands Brygghus om skadestånd för utebliven folkölsförsäljning
Ölbolaget Wermlands Brygghus AB i Kristinehamn stämde förra året Karlskoga kommun efter det att myndigheten förbjudit försäljning av bolagets folköl via en REKO-ring i Karlskoga – och myndigheten förlorat ett överklagande som gått till kammarrätten. I dags hölls en muntlig förhandling och parterna enades om att kommunen ska betala ett skadestånd på 20 000 kronor.
Känns det bra nu efter förlikningen?
– Ja, vi behöver alla pengar vi kan få, säger Hans Skan som är vd i Wermlands Brygghus AB.
– Det är onekligen så att vi lidit ekonomiskt skada genom att vi inte har kunnat genomför den här försäljningen.
Wermlands Brygghus AB har ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: en märkbart nöjd Hans Skan efter förlikningen med Karlskoga kommun. Foto: FoodMonitor.