KLS2023-05-18
”Akut ko”
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Hörby en ko som var kraftigt avmagrad. I transportdokumenten stod det "akut ko" angivet. Det framgår av en anmälan som OV gjort till Länsstyrelsen Skåne.
”Den 2023/05/15 transporterades 4 kor som ägdes av … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket /red) till KLS-slakteriet i Hörby. 3 av dem var i gott hull medan 1 var kraftigt avmagrad och visade tecken på rastlöshet (speciellt kunde hon inte stå stilla på samtliga ben), ont vid urinering och ytlig andning”, skriver OV i anmälan.
”Enligt anmärkning på transportkortet nummer … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket /red) var ett av de här djuren en ”akut ko” men det fanns ingen förklaring till vilket det var eller vad som bedömdes vara akut.”
Djuret bedömdes enligt O´V vara kraftigt avmagrat på grund av detta:
”Väldigt begränsad mängd muskelvävnad”
”Kotorna längs ryggradslinjen är framträdande”
”Djuren är tunt”
”Individuella revben kan urskiljas visuellt”
”Fett förekommer väldigt sparsamt på övriga kroppen”
Det finns ingen uppgift om köttet från djuret kasserades eller inte.
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.