slakt2023-05-19
Fem misstänkt högdräktiga får levererades till Protos i Visby – tvillingfoster påträffades
När en officiell veterinär, OV, i början av denna månad utförde köttbesiktning på slakteriet Protos AB i Visby påträffades inte mindre än fem högdräktiga får från en och samma leverantör. Ett av fåren bar på tvillingar.
”Vid köttbesiktning den 3:e maj 2023 vid Protos AB i Visby, konstaterades att fem får från … var högdräktiga och det går inte att utesluta att mindre än 14 dygn återstod till förlossning. Alla moderdjuren var klassade som lamm”, skriver OV i en anmälan till Länsstyrelsen Gotland.
Så beskriver OV djuren i anmälan:
Får 1 – ”lammets längd var cirka 39 centimeter från hjässan till svansroten.
Får 2 – tvillingar. ”Tvilling nummer 1 var cirka 39 centimeter lång från hjässan till svansroten. Tvilling nummer 2 var cirka 36 centimeter lång från hjässan till svansroten”.
Får 3 – ”lammets längd var cirka 37 centimeter från hjässan till svansroten”
Får 4 – ”lammets längd var cirka 38 centimeter från hjässan till svansroten”.
Får 5 – ”lammets längd var cirka 39 centimeter från hjässan till svansroten”.
”Alla … beskrivna foster (lamm) hade ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: tvillingfostren. Bildtext: OV. Foto: Livsmedelsverket.

t20