slakt2023-05-25
Nytt fall med ko som olagligen levererats med bundna bakben
I dagarna rapporterade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Ello i Lammhult Slakt AB i Lammhult om ytterligare ett fall med en ko med bakbundna ben, där så kallade fläkband använts. Även i detta fall har Livsmedelsverket sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
”Den ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: den aktuella kon. Bildtext: OV. Foto: Livsmedelsverket.

t20