HKScan32
Uppgifter: Länsstyrelsen Skåne sålde högdräktiga djur till HKScan som sedan transporterades – fem stora foster föll ut under slakt
AVSLÖJANDE Som FoodMonitor berättat om tidigare så har en djurhållare till synes olagligen skickat djur – en del högdräktiga och andra utmärglade – till slakteriet HKScan Sweden i Linköping. Den djurhållaren är självaste Länsstyrelsen Skåne, uppger Livsmedelsverket – som misstänker brott. Men länsstyrelsen meddelar idag att ansvaret istället ligger hos slakteriet.
– Det är ett anmärkningsvärt ärende. Vi arbetar alltid utifrån våra rutiner där misstänkta brott ska anmälas, men blir det så i det här fallet så är det länsstyrelsen som kommer att bli föremål för utredningen, säger Anna Lindgren som är veterinärinspektör på Livsmedelsverket.
– Jag tycker att det är viktigt att vi påminner alla aktörer, även myndigheter och veterinärer, om att transportlagstiftningen gäller i alla lägen och för alla djur. Man måste säkerställa att djuren är i transporterbart skick.
Det var fem stora foster som ni upptäckte under slakten på HKScan?
– Ja, det är förbjudet att transportera högdräktiga djur.
Det var i april i samband med en oanmäld kontroll som Länsstyrelsen Skåne gjorde hos en mjölkbonde i Skåne som levererade mjölk till mjölkbolaget Skånemejerier som extremt allvarliga brister i djurhållningen kunde konstateras.
Kontrollen gjordes efter det att Skånemejerier larmat Länsstyrelsen Skåne om att cirka 120 nötkreatur inte hade foder och att det fanns döda kalvar. En av deras chaufförer hade märkt att inte allt stod rätt till med djuren på gården.
”Döda kalvar, Mycket magra djur. Sjuka djur som behöver avlivas. Står i gödsel. Inget foder. Situationen är mycket allvarlig och vi behöver komma ut idag”, skriver Skånemejerier i en klagomålsblankett till Länsstyrelsen Skåne.
HKScan83
Bilden: "box 2, andra boxen till vänster i mjölkkostallet. Fyra levande kalvar främst i bild. En död kalv. Kon, id ... mycket mager och fick avlivas". Bildtext och foto: Länsstyrelsen Skåne.
Vid kontrollen fanns enligt uppgift mjölkbonden, djurskyddsinspektörer från länsstyrelsen, distriktsveterinärer och företrädare för Skånemejerier med.
På fastigheten hölls cirka 250 nötkreatur. Av dessa var knappt 85 mjölkande kor. Utöver dessa fanns kvigor, sinkor, ungdjur, kalvar och en tjur.
Döda och utmärglade djur påträffades under kontrollen.
Mjölkbonden, som enligt uppgift var KRAV-certifierad, berättade för Länsstyrelsen Skåne att cirka 20 av kvigorna var högdräktiga.
”I hagen gick ett 60-tal nötkreatur, varav cirka 40 var kvigor där flertalet var dräktiga samt sinkor och en tjur. Då tjuren var aggressiv kunde ingen närmare kontroll göras av djuren i hagen. Flertalet bedömdes dock vara i normalt hull. Du berättade att cirka 20 av de dräktiga kvigorna beräknades att börja kalva under kommande vecka och resten lite senare”, skriver Länsstyrelsen Skåne i den kontrollrapport som man skickat till mjölkbonden.
Även detta fann länsstyrelsen vid kontrollen:
”I ett liggbås låg en död kalv. Vid kontrollen bedömdes tre av mjölkkorna var i så dåligt skick att de fick avlivas”
”På gödselplattan låg två döda kalvar som hade varit döda en längre tid”
”Länsstyrelsen bedömer att personalstyrkan är otillräcklig och saknar lämpliga färdigheter och kunskaper om hur djur ska hållas med tanke på det stora antal och allvarliga brister som noterades vid kontrollen. Bristerna gäller bland annat döda djur, magra och smutsiga djur, djur som inte getts vård, bristfällig utfodring. Sex nötkreatur var i så dåligt skicka att de fick avlivas under kontrollen”
”Det fanns flera nötkreatur som uppvisade sjukdomssymptom, var skadade eller visade andra tecken på ohälsa utan att de gavs extra tillsyn eller uppmärksammades på annat sätt”
”På en 5 gradig skala där 1 är mycket mager, 3 normalhull och 5 är fet, bedöms endast enstaka mjölkkor vara i normalt hull. 15-20 mjölkkor bedöms som mycket magra och 60-70 bedöms som magra, avser bland annat id … samt de avlivade nötkreaturen. I de tre ströbäddsboxarna var det flera mycket magra individer, i ströbäddsboxen på logen cirka hälften av nötkreaturen magra. Avser bland annat id … och de avlivade … som bedöms som 1. Den avlivade kvigan med id … bedöms som 1”
”Många nötkreatur sågs som var nedsmutsade i varierande grad. På en 4-gradig skala där 1 är acceptabelt rena djur och 4 är mycket kraftigt gödselförorenade, bedöms minst ett 40-tal djur som 3 och 4.”
”Med tanke på bland annat antalet magra nötkreatur gavs inte djuren foder i tillräckligt mängd eller av tillräcklig god kvalitet. När mjölkkorna till slut utfodrades under kontrollen trängdes de längs med foderbordet. Lösa djur gick på foderbordet i stallet och riskerade att kontaminera fodret med urin och avföring.”
Efter det att Länsstyrelsen Skåne beslutat att omhänderta djur på gården så skickades 99 stycken till slakt på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping. Detta trots att länsstyrelsen alltså fått uppgifter om att det fanns cirka 20 högdräktiga djur på gården.
Vid en levandedjursbesiktning på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping påträffade sedan en officiell veterinär, OV, från Livsmedelsverket bland annat fem misstänkt högdräktiga djur under slakten – och utmärglade och avmagrade djur. OV upprättade en anmälan om bristerna och skickade den till Länsstyrelsen Skåne.
LÄS MER: 99 omhändertagna nötkreatur från skräck-gård i Skåne skickades till HKScan – 4 utmärglade, 28 avmagrade och 5 stora foster
De aktuella djuren transporterades enligt Livsmedelsverket i över sju timmar innan de nådde slakteriet. Ett antal av dem skadades under transporten.
– Djuren ska klara av hela transporten. Inte bara att de ska vara tillräckligt pigga när de går på utan man måste räkna med att en transport är en belastning och då ta höjd för att djuren ska vara ok när de kommer fram också. Men högdräktiga djur får man inte transportera oavsett vad man tycker om det utan det är förbjudet alltid, säger Anna Lindgren.
– Man får inte glömma att det är bara djur som ska bli livsmedel som ska komma till ett slakteri och dödas där. Annars så ska inte djur genomgå en transport med allt vad det innebär. Utmärglade sjuka djur som inte får behandling ska istället avlivas och destrueras.
Anna-Britt Adell som är jurist på Länsstyrelsen Skåne och som var med och arbetade med beslutet om omhändertagandet av djuren bekräftar att det fanns uppgifter om högdräktiga djur på gården.
Kan länsstyrelsen komma att misstänkas för brott gällande transporten av de misstänkt högdräktiga djuren?
– Om länsstyrelsen har varit djurhållare och om djurhållaren ska hålla ansvarig så självklart i så fall, säger Anna-Britt Adell.
Henriette Bonde Nordström är ansvarig enhetschef på Länsstyrelsen Skåne. Hon bekräftar att det var Länsstyrelsen Skåne som var djurhållare efter omhändertagandet av djuren men säger att köparen av de 99 djuren är ansvarig för transporten av dessa djur. Länsstyrelsen anser sig nu även vara jävig gällande en fortsatt utredning av ansvarsfrågan.
”Det är korrekt att Länsstyrelsen är ansvarig djurhållare för djuren efter ett omhändertagande. Efter att vi omhändertagit fattar vi beslut enligt 9 kap 8 § DL om vad som ska ske med djuren, överlåtas/omplaceras, eller avlivas. När det beslutet är fattat och djur ska överlåtas/omplaceras så sköter vi försäljningen av djuren. I det aktuella fallet har vi då sålt en del av djuren. Det är därefter köparen som är ansvarig djurhållare och anlitat ansvarig transportör för att flytta djur man köpt. Då klagomålet (anmälan från OV på slakteriet /red) som inkommit rör djurhållare som köpt djur av oss så anser vi oss jäviga att utreda det klagomålet och kommer hantera det utefter våra jävsrutiner”, skriver hon i ett mejl till FoodMonitor.
Enligt uppgift ska Länsstyrelsen Skåne ta en del av pengarna från slakten av djuren på HKScan som ersättning för sina kostnader. Resten tillfaller mjölkbonden.
FoodMonitor har sökt HKScan Sweden.
FoodMonitors kommentar:
Först fick alltså djuren utstå en fullständigt vidrig hantering av den aktuella mjölkbonden. Sedan fick överlevande avmagrade djur och högdräktiga djur dessutom utstå en lång och plågsam transport till slakteriet. Frågan är om länsstyrelsen informerade HKScan om att det var dräktiga och misstänkt högdräktiga djur med i den aktuella djurgruppen. I vilket fall som helst så tycks det ha varit olagligt för HKScan att transportera de utmärglade djuren till slakt. Man kan också fråga sig varför transporten var så lång som sju timmar. Det tyder på en hänsynslöshet. Men den kan naturligtvis inte mäta sig med den i det närmaste uppseendeväckande hänsynslöshet som den aktuella mjölkbonden visat genom sin djurhållning.
HÅKAN FRISELL
Fakta:
Fler bilder från kontrollen ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Länsstyrelsen Skåne.