Den ekologiska jordbruksmarken fördubblades 
De senaste fem åren har den ekologiskt omställda jordbruksmarken i Sverige nästan fördubblats. 2010 uppgick den till drygt 439 000 hektar, motsvarande 14 procent av Sveriges totala jordbruksmark. Jämtland och Värmland har kommit längst. Det rapporterar Jordbruksverket.
 
Av de 439 000 hektaren bestod 337 000 hektar av åkermark. Resten av betesmark som antingen var omställd eller under omställning till ekologisk produktion. 
 
”Mark som brukats med konventionella brukningsmetoder måste, under en övergångsperiod, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan den kan godkännas som omställd. Arealerna som var under omställning till ekologisk produktion uppgick till 109 000 hektar år 2010, vilket är en ökning med drygt 30 procent sedan 2009”, skriver Jordbruksverket i en kommentar.
 
Högst andel ekologiskt brukade arealer i förhållande till den totala arealen jordbruksmark finns i Jämtland och Värmland. Där brukas cirka 25 procent av jordbruksmarken ekologiskt. 
 
Skåne har den lägsta andelen ekologiskt brukad areal, bara drygt 5 procent.
 
/FoodMonitor