kyckling2023-07-05
Har avlivning/avblodning på Kronfågel havererat igen?
KOMMENTAREN Enligt en kontrollrapport från Livsmedelsverket i dagarna har brister åter påvisats gällande avlivning/avblodning på kycklingslakteriet Kronfågel AB i Valla. Samtidigt lägger myndigheten locket på och sekretessbelägger.
kyckling2023-07-05t
Det är naturligtvis ett bedrövligt agerande av Livsmedelsverket. Det här är uppgifter som inte bör undanhållas allmänheten. Varje gång de gör det sjunker förtroendet för kycklingbranschen ytterligare.
Huvudproblemet är att Sverige har en sekretesslagstiftning på djursidan som möjliggör sekretessen. Den borde vi ändra på.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Det här är skandalbolaget Kronfågel