Protos2023-08-02t
Gris misstänks ha allvarligt skadats på Protos
Förra månaden påträffades en allvarligt skadad gris på slakteriet Protos AB i Visby. Livsmedelsverket har sekretessbelagt händelsen.
Så som Livsmedelsverket handlagt ärendet så pekar det på att grisen misstänks ha skadats på slakteriet.
(Bland annat så pekas ingen leverantör eller transportör ut som misstänkt. Enbart Protos nämns i en anmälan som FoodMonitor tagit del av. Dessutom så har hela händelseförloppet sekretessbelagts vilket myndigheten inte gör i normalfallet annat än om det handlar om brister på ett slakteri /red)
Protos2023-08-02
FoodMonitor söker Protos.
/FoodMonitor
Vet du vad som har hänt? Skriv då gärna en rad till redaktionen @ foodmonitor.se.
Foto: Livsmedelsverket.

t20