ko2023-08-02
Djurhållare i Skåne lät horn växa ner över ögat på ko
Nyligen påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Ello i Lammhult Slakt AB i Lammhult en ko som hade ett horn som växt ner över höger öga. Det framgår av en anmälan som nu blivit offentlig.
”Det ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Bildtext: OV. Foto: Livsmedelsverket.

t20