HKScan2023-08-04
Misstänkt olagligen transporterade tvillingfoster påträffade på HKScan i Linköping
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping två fullt utvecklad foster i livmodern på ett får. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgift om leverantören som ska ha sin verksamhet i Östergötlands län.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20