Protos2023-08-07
53 grisar med omfattande insektsangrepp/ohyra påträffade på Protos – upprepat problem hos en grisbonde
Nyligen påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Protos AB i Visby inte mindre än 53 grisar som var så svårt angripna av insektsangrepp/ohyra att de krävde omfattande rensning/avhudning innan de kunde användas som livsmedel.
”Grisarna ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: från det aktuella tillfället. Bildtext: OV. Foto: Livsmedelsverket.

t20