Uppgifter om slaktsnusk: slaktkroppar av får på Faringe Kött och Slakt har förorenats med mag- och tarminnehåll
Livsmedelsverket har ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20