Länsstyrelsen Halland anmäler allvarliga hot och våld från djurhållare
I dagarna utsattes en djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen Halland för ”allvarliga hot om våld samt knuff från djurhållare i samband med verkställighet av omhändertagande av djur”. Det framgår av en anmälan som en chef på länsstyrelsen gjort.
Enligt chefen var polisen med vid det aktuella tillfället.
En förundersökning ska ha inletts.
/FoodMonitor

t20