SLU2023-08-09
Konsultbyrå svarar på kritik från SLU i samband med uppsägning av avtal – hotar med skadestånd
Som FoodMonitor berättat om tidigare så riktar SLU hård kritik mot konsultbyrån Brand Arena Nordic Group Agency AB i Stockholm i samband med uppsägningen av ett avtal som gäller tiotals miljoner kronor från partners och sponsorer till världskongressen IUFRO som hålls nästa år i Stockholm. Konsultbyrån svarar nu på kritiken och hotar med miljonskadestånd – och pekar även på att SLU kan ha brutit mot upphandlingslagen.
– Det som sägs i uppsägningen är påhitt, säger Patrick Walldén är vd i Brand Arena Nordic Group Agency AB.
– Vi kräver såklart kompensation för att de har sagt upp avtalet på fel sätt. Det är vår hållning. Först kommer de få chansen att ge rättelse för vi tycker det är helt ogrundat.
Så här skriver Brand Arena Nordic Group Agencys advokater i dagarna till SLU:
”Eftersom BANG på grund av uppsägningen nu har avskurits från möjligheten att få någon provisionsersättning står BANG kvar med sina utgifter utan möjlighet att få sina kostnader täckta genom provisionsersättningen. SLU har därmed orsakat BANG en direkt förlust i form av såväl utebliven resterande grundersättning om 200 000 kronor som utebliven provisionsersättning. BANG uppskattar att man, för det fall BANG hade fått fortsätta sitt arbete, hade hamnat på minst Nivå C i trappstegsmodellen för provisionsersättning i avtalet då det kan förväntas att de totala intäkterna borde uppgått till minst 15 000 000 kronor. Detta innebär, lågt räknat, att BANGs skada avseende utebliven provisionsersättning kan förväntas uppgå till i vart fall ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
I den föregående artikeln artikeln: SLU säger upp avtal med konsultbyrå som inte lyckats dra in miljoner till prestigefull världskongress