Protos2023-08-11
Lamm fastnade i transportbil och skadade benet – omedelbar avlivning
I dagarna ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Foto Livsmedelsverket.

t20