Uniformerade tulltjänstemän utsätts för livsfara i onödan – Unionen begär att Arbetsmiljöverket ingriper mot Tullverket
Uniformerade tulltjänstemän får inte bära tjänstepistol när de utför rutinkontroller där de kan stöta på kurirer som smugglar vapen eller narkotika. Det utsätter dem för livsfara – menar fackföreningen Unionen som nu begär att Arbetsmiljöverket lägger ett föreläggande eller förbud mot Tullverket.
– Det här är ett problem som Tullverket skapat helt i onödan, säger Jens Sundgren som är tullinspektör och huvudskyddsombud på Tullverket för Unionen.
– Vi vill ha mer våldskapital än vad den person vi kontrollerar har tillgång till. Jag har gjort stopp där jag har träffat på pistoler när jag inte haft pistol själv.
Som FoodMonitor berättat om tidigare så uppstod det en mycket farlig situation nyligen då uniformerade tulltjänstemän skulle ingripa i samband med en rutinkontroll av punktskattepliktiga varor när en person plötsligt försökte dra kniv mot dem. Hade tulltjänstemännen haft tjänstepistol hade de kunnat dra den och försökt de-eskalera situationen. Istället blev de tvungna att på vinst eller förlust kasta sig över knivmannen för att förhindra att kniven drogs.
LÄS MER: Personal på Tullverket larmar: utrustning saknas för att hantera knivbeväpnade gärningsmän
Jens Sundgren berättar att tulltjänstemän får en gedigen vapenutbildning men att Tullverket sedan ett antal år tillbaka har en regel som säger att det är bara tulltjänstemän i civila kläder och tullkriminalare som får bära tjänstepistol. Så fort tulltjänstemän tar på sig sin uniform och åker ut och gör kontroller på bland annat våra vägar så måste tjänstepistolerna lämnas kvar.
– Även om vi är utbildade i vapen så får vi inte vara beväpnade, säger han.
– Jag anser att det är farligare för oss som jobbar i uniform i sådana här ärenden än att du jobbar i ett förundersökningsärende där du har information om vilka som framför fordonet och du vet vilken kriminell organisation som är involverad. När vi som jobbar på den uniformerade sidan stoppar det här fordonet och får det här slängt i ansiktet blir det jättefarligt för oss.
Jens Sundgren vill att Tullverket nu ändrar sin interna föreskrift så att även uniformerade tulltjänstemän får bära tjänstepistol på samma sätt som när de arbetar i civila kläder – ingenting i lagen hindrar.
– Lagen säger att vi alla kan vara beväpnade. Det jag vill har ändrat är Tullverkets interna regel, säger han.
Jens Sundgren berättar ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL