kontroll2023-08-21
Göteborgs Stad: svartmögel i ismaskiner på Smokey Dog och Heping Restaurang
När livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad i ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Göteborgs Stad.