KLS2023-08-23
Nötkreatur med böjda framben påträffat på KLS Ugglarps i Dalsjöfors – borde aldrig ha transporterats
I dagarna ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.