KLS2023-08-25
Helt blind ko transporterades till KLS Ugglarps i Dalsjöfors
Vid besiktning före slakt på morgonen den 9 augusti observerade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors en helt blind ko i stallet.
”Vid nära besiktning noterades att kon hade haft Pink Eye på båda ögon. Ögonen var med rinnande tårar och helt missfärgade till blågråa i hornhinnan”, skriver OV i en anmälan.
”Enligt min bedömning hade kon haft problemet i båda ögon hos ägaren sedan minst 1 vecka men varken hade kon fått behandling eller åtgärd. Livsmedelsverket bedömning är att kon hade haft stress att kunna äta och att dricka vatten på gården. Det var svårt och stress för det blinda kon vid inlastning och avlastning under transporten från gården till slakteriet. Inga information följde med kon från gården eller av chauffören.”
SE VIDEON HÄR!
Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och transportören.
/FoodMonitor
Fakta:
Det här är ”pink eye” (källa Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA):
”Vid infektiös bovin keratokonjunktivit orsakad av Moraxella bovis (”pink eye”) drabbas kalvar och ungdjur oftare än vuxna och ses vanligen under betesperioden. I vissa besättningar drabbas ett fåtal individer medan snabb spridning till många djur ses i andra besättningar. Oftast ses symtom från ett öga men båda kan angripas. Kraftigt seröst tårflöde följs av ökad ljuskänslighet, mukopurulent tårflöde och svullnad i konjunktiva. Efter några dagar ses typisk grumling av kornea vilket kan utvecklas till cirkulära korneasår, kraftig hyperemi och ödem och i värsta fall ruptur av kornea och blindhet. Vid allvarliga fall och/eller om båda ögonen är påverkade kan sjukdomen leda till svält, törst och olyckor med negativ effekt på allmäntillstånd, tillväxt och mjölkproduktion samt i värsta fall dödsfall.”
Bild och video: den aktuella kon. Foto: Livsmedelsverket.